De architect vertelt

De architect vertelt

De architect vertelt header
Home Landgoed De architect vertelt
Architectenbureau Vincenth Schreurs

Landgoed de Lage Lier

Logo Vincenth Schreurs Architectenbureau

Aalten, februari 2014


Hallo lezers,

Hierbij stel ik mijzelf en het bureau graag even voor. Als ontwerper van architectuur en liefhebber van natuur ben ik verheugd dat ik als architect met het gelijknamig bureau “Architectenbureau Vincenth Schreurs BNA” een bijdrage heb mogen leveren aan het ontwerp van een prachtig landgoed op een mooie locatie.

In 2005 ben ik afgestudeerd als architect aan de Academie van Bouwkunst in Arnhem. Inmiddels werk ik al meer dan 20 jaar, na de MTS ben ik gaan werken als bouwkundig tekenaar voor 4 dagen in de week. Op vrijdag en zaterdagen studeerde ik dan in Arnhem.

Vanaf medio 2007 ben ik een eigen bureau begonnen in Aalten, waar ik de eerste jaren vrij anoniem aan de slag ben gegaan met veel leuke klussen, de vraag naar ontwerpwerk nam echter zo toe dat het niet meer te combineren was met mijn baan als projectleider/ ontwerper bij mijn toenmalige werkgever. Momenteel is ons bureau gevestigd aan de Stationsstraat 35 in Aalten, naast het woonhuis waar ik met mijn vrouw Miriam en twee kinderen Nils en Daphne met veel plezier woon.

Ondanks de moeilijke jaren voor de branche mogen wij ons gelukkig prijzen met veel leuke opdrachten die heel gevarieerd zijn. Van kleine verbouwingen en grote villa’s tot enkele landgoederen en culturele centra etc. Vaak ontwerpen wij ook een deel van het interieur en indien noodzakelijk zoeken wij veelvuldig de samenwerking met een aanvullende discipline of collega architecten waardoor we inmiddels ook aan grote(re) opdrachten werken.

Wij ontwerpen voor onze opdrachtgevers in vooral een eigentijdse vormgeving waarbij we nadrukkelijk bezig zijn met de locatie waar we bouwen. Vanaf het begin hebben we geprobeerd meer bekendheid te krijgen door onze stijl van ontwerpen, eenvoudig maar krachtig, vanuit een goed concept met respect voor de omgeving. Tot op heden blijkt deze benadering veel opdrachtgevers aan te spreken, wat belangrijk is voor een wederzijds begrip en enthousiasme gedurende het gehele bouwproces. Dit proces begeleiden wij zoveel mogelijk tot het einde, met name de zorg voor goede detaillering tijdens de bouw maakt of het gebouwde kwaliteit heeft of niet.

Een mooi voorbeeld en hoogtepunt (tot op heden) is het ontvangen van de Architectuurprijs Achterhoek 2011 voor het project “Landgoed Heidevloed” in Halle wat we in samenwerking met WZH+ hebben ontworpen en begeleid.

Wij zijn lid van de BNA (Bond Nederlandse Architecten) waar ik ook bestuurslid ben van de kring Gelre en van waaruit we het belang van goede architectuur ook in de regio willen (gaan) promoten.

Over het gebouw:

Tekst opdrachtgevers
Volgens de normen van het Limburgs Kwaliteitsmenu dient het woonensemble eenheid en allure uit te stralen, waarbij geen separate wooneenheden te onderscheiden zijn. Ook dient de bebouwing landschappelijk ingepast te worden qua vorm en grootte. Volume/massa, eenheid en allure zijn termen die in het ontwerp terug te vinden moeten zijn.

Een sculpturaal gebouw
Het woonensemble is gesitueerd aan de rand van het vier meter lager gelegen vochtigterrein, waar voorheen de accommodatie van de skibaan zich bevond. Het gebouw is ontworpen rond de gemeenschappelijke binnenplaats. Vanuit het landschap zelf is de eenheid van het gebouw een bijzonder nieuw markeerpunt in het landschap, dat past in de maat van het huidige reliëf, openheid en weidsheid van het gebied, zonder daarin te detoneren. Met dit ontwerp wordt recht gedaan aan de uitgangspunten van de module ‘Nieuwe landgoederen’ van het Limburgs Kwaliteitsmenu.

Omschrijving van gebouw, aard-kwaliteit-vorm, massa en elementen
Graag vertel ik u nog wat meer over de achtergronden en het ontstaan van het ontwerp in het proces. Als eerste is het natuurlijk van belang een gevoel te krijgen bij de locatie en van daaruit je een idee te vormen hoe dit er uit zou kunnen zien nadat er een woonensemble bij komt. De natuur is het belangrijkste wat ons betreft waarnaar het gebouw zich voegt, dat neemt niet weg dat bij landgoederen het gebouw ook een onderdeel is van het landgoed en gezien mag worden.

We zijn gestart vanuit een programma van eisen van de commissie LKM als omschreven en vanuit de bewoners. Het belangrijkste was dat er 8 woningen komen met bewoners die graag willen gaan genieten van de plek en het uitzicht maar die ook graag willen delen met elkaar en andere bezoekers. De binnenplaats was een eis voor het geven van een gevoel van saamhorigheid.
In de landschapsvisie was meer sprake van een "plein". In het concept dat hierna kwam hebben we de aansprekende vorm wel behouden maar dit vertaald naar een echte binnenplaats. Besloten, met het gevoel "binnen" te komen en welkom te worden geheten. De binnenplaats ook als tegenhanger van de buitenplaats wat een landgoed tenslotte is. Maar dit hart van het gebouw sluit ook direct aan op de zichtlijnen en de begroeiing.
Vanuit dit hart zijn we verder gaan kijken naar de eis van één gebouw.

Vanuit dit hart zijn we verder gaan kijken naar de eis van één gebouw.

In het ontwerp wilden we een alzijdig gebouw maken en de hoogteverschillen van de plek, de overgang van hoog naar laag benadrukken.
De grote ingrepen die in het verleden in de natuur zijn gedaan op deze locatie (zandwinning) gaven ons ook de aanleiding één groot gebaar te maken maar dan wel ingetogen. Wij wilden eigenlijk een minimale bebouwingservaring vanuit de omgeving in de toekomst. Om de 8 wooneenheden minimaal te ervaren is besloten ze zoveel mogelijk tegen elkaar aan te leggen (er is geen sprake van vrijstaande woningen) en ze te “verstoppen” onder een groot verbindend element, het “belevingsdak”. Deze greep geeft ons de mogelijkheid om het groen wat wordt weggehaald weer terug te brengen alleen een verdieping hoger (groen voor groen) wat een minimale bebouwingservaring oplevert in de toekomst. Het nieuwe dak komt eigenlijk weer op het niveau te liggen wat de grond had vanuit de historie.

Model ontwerp

Het ensemble heeft op deze wijze aan krachtige uitstraling (de vereiste allure), het is vol van eenvoud, vriendelijk, en het geeft voldoende ruimte voor natuurontwikkeling om het gebouw en op het gebouw.

We hebben zo goed mogelijk onderzocht welke (natuurlijke) materialen we het beste konden kiezen en hoe we het constructief konden neerzetten en detailleren. We willen zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn en we zijn we samen met de landschapsarchitect aan het werk gegaan om gebouw en natuur nog verder in harmonie met elkaar te brengen zodat er een vanzelfsprekendheid ontstaat. Dit heeft enkele jaren aan “groei” gevergd maar tenslotte een prachtig ensemble opgeleverd waarbij het gebouw de verzamelplaats wordt om de nieuwe natuur te mogen ontdekken.

Graag vertel ik u een volgende keer meer.

met vriendelijke groeten,


Architectenbureau Vincenth Schreurs bna

Vincenth Schreurs

Vincenth Schreurs