Inleiding

Inleiding

Landgoed header
Home Landgoed Inleiding

Bij een aantal enthousiaste bewoners uit Molenhoek en Malden is enkele jaren geleden het initiatief ontstaan om in het open agrarische gebied tussen Malden en Molenhoek, groot circa 12.5 ha, een landgoed te stichten. Het gebied ter plaatse dat in de Structuurvisie “Het Lierdal 2010 – 2020” van de gemeenten Heumen en Mook & Middelaar wordt aangeduid als het deelgebied “De Kuil” is een voormalige zandwinning tussen de dorpen Malden in Gelderland en Molenhoek in Limburg.
Het idee om een landgoed te stichten is voortgekomen uit de roep om een langdurige en duurzame natuurbescherming voor het gebied. Daarbij wordt de agrarische bestemming omgevormd naar natuurbestemming met toegevoegde hoge natuur- en landschapswaarden. Bovendien wordt het gebied als open wandelgebied publiek toegankelijk voor de lokale bewoners van de omliggende dorpen Molenhoek en Malden.
Om dit te kunnen realiseren was privaat initiatief nodig, waarbij groen met rood wordt gerealiseerd door landgoedontwikkeling conform de Structuurvisie Lierdal 2010 - 2020. De Structuurvisie is tot stand gekomen in een zorgvuldig gevoerd participatief planningsproces en door de gemeenteraden van Heumen en Mook & Middelaar unaniem vastgesteld. Het beoogde gebied is vervolgens opgenomen als “zoekgebied nieuwe landgoederen” in het Bestemmingsplan “Het Lierdal” dat in december 2011 door de Raad van de gemeente Mook en Middelaar is vastgesteld.
Door het beschikbaar komen van enkele percelen agrarische grond ter grootte van totaal ongeveer 12,5 ha in een deel van de Molenhoekse Kuil ontstond de mogelijkheid voor het stichten van het nieuwe landgoed.

De beperkte variatie in de vegetatie als gevolg van de voormalige agrarische status is zich door natuurlijke ontwikkeling aan het omvormen tot een rijke en gevarieerde vegetatie. Mede door de aanwezigheid van een grote variatie aan reliëf en vegetatiestructuren in het gebied, is er potentie voor een grote verscheidenheid van flora en fauna.
Ter bescherming van de zich ontwikkelende natuur komt er een padenstructuur en de “harde” hellingranden zullen door natuurlijke begroeiing een meer natuurlijk karakter krijgen. Op de zongerichte hellingen worden condities gecreëerd voor heideherstel. Elders in het gebied is inmiddels een boomgaard geplant met appels, peren en kersen, die de herinnering aan het verleden levendig houdt. De grote waterpoel zorgt voor een verlevendiging van het landschap. Voor het te ontwikkelen en vervolgens in stand houden van het natuurgebied wordt gewerkt met beheerplan waarmee potentieel aanwezige natuurwaarden niet alleen worden ontwikkeld maar ook voor de langere termijn worden veiliggesteld. Hiervoor is en wordt advies gevraagd aan deskundigen Zichtlijnen in het gebied worden in stand gehouden en waar nodig hersteld. De verschillende aspecten van deze plannen worden hieronder besproken.
Naast de natuur is ook de woningbouw op het landgoed met de nodige ecologische en duurzaamheidszorg omgeven; een landschapsarchitect heeft voor een optimale inpassing van de te bouwen woningen in het bestaande landschap gezorgd. Er wordt duurzaam gebouwd, levensloopbestendig en met voorzieningen voor mantelzorg. Het te bebouwen oppervlak inclusief tuinen voor privégebruik blijft beperkt tot ca. 6,5% van het totale oppervlak.

Op basis van het landschapsplan worden de specifieke natuurwaarden verder ontwikkeld. Door openstelling van het gebied is voor omwonenden en andere belangstellenden de natuurbeleving gewaarborgd, zeker ook als verbinding met omliggende natuurgebieden.